A Hajdúböszörményi Tájházak – korábbi nevén Skanzen –

hasznosításának, fejlesztésének, működtetésének előtörténetéről

 

Misszió: a Hajdúböszörményi Tájházak legyen a turisták, a fiatalok, a hajdúsági és a hajdúböszörményi emberek interaktív hagyományőrző és hagyományápoló helye.

(kivonat dr. Nagy Imre ROP 3.1.3. projekt-tervéből)

A Polgári utcai népi épületegyüttes a város kertségi övezetében jött  létre. Hajdúböszörmény város vezetése az 1960-as években a műemlékvédelmi szakértők bevonásával skanzen létrehozásának szándéka született meg, mely alapján egy nagyobb területen az eredeti állapot konzerválása mellett képzelték el az épületek jövőjét.

Az eredeti tervek szerint 60 lakóházat érintett volna a skanzen létrehozása, az anyagi fedezet hiányában azonban csak 6 lakóházat sikerült megvásárolni. Az 1970-es évek végére a műemlékvédelmi szempontok alapján a 6 lakóházat sikerült teljesen felújítani. A házakat hasznosításra felajánlották a Hajdú Tourist Irodának, aki campingként és szálláshelyként üzemeltette a házakat.

Az épületek szálláshelyként történő üzemeltetése a rendszerváltást követően megszűnt, az épületek kiállítóhelyként működtek.

Az Önkormányzat és a Selekt-Inform Ügynökség közötti szerződés alapján közel másfél évtizedig napközbeni múzeumként tartotta nyitva. Időnként szervezett programoknak ingyenesen helyet biztosított.

2005. évben az Önkormányzat a Skanzen további hasznosításával foglalkozó munkacsoportot hozott létre az akkori alpolgármesterek koordinálása mellett.

A munkacsoport ülésein rendszeresen megjelentek: Kövér László Géza, Fórizs László, Bertalan János, dr. Nyakas Miklós, dr. Nagy Imre, Németh Józsefné, Szabóné Németh Anita, Szekeres Gyula, Benedekné Imre Mária, Uzonyi Anita, Molnár György, Varjasi Imre, Máté László, Pataky Emőke, Iván Alfréd, Tóth Tamás, Nagy Sándor.

Később bekapcsolódott a munkacsoport munkába dr. Cs. Varga László alpolgármester, dr. Ficsor László jegyző, Bodnár Margit képv., Ónodiné Demeter Éva képv., Sőrés István képv., Uzonyi Imre oszt.vez. Fülep Zsolt    sütőipari vállalkozó, V. Szabó Sándor ügyvezető, Mező Barna oszt. vez., Tóth Tamás oszt.vez., Törökné Vida Katalin ügyintéző, Varga Zoltán intézményvez.

A munkacsoport helyszíni bejáráson, szentendrei tapasztalatcserén vett részt. 2006. évben az önkormányzat számára elkészítették a hasznosítási javaslatukat, egy költségelemzést, a skanzen szomszédságában lévő, nem odaillő épületek látványa okozta károk enyhítésére vonatkozó tervezetüket.

2007. évben – az újjáalakult munkacsoport, Bertalan János vezetésével – tovább folytatta a Tájház fejlesztésével,  működtetésével kapcsolatos véleménycseréket. Dr. Nagy Imre meghívására ellátogatott a városba, a Tájházba dr. Bereczki Ibolya s Szentendrei Skanzen főigazgató-helyettese, aki hasznos szakmai tanácsokkal szolgált.

Időközben az önkormányzat megvásárolt egy szomszédos romos épületű telket, a Tájház bővítése céljából.

A munkacsoport javaslatára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programra 100 Mft-os pályázat készült, melyet a Képviselő-testület támogatott.

Sajnos sem a Lakodalmas ház néven, sem a későbbi „Szilassy Borház” néven beadott pályázat nem nyert ill. az utóbbi a szomszédok ellenállása miatt nem valósult meg.

A Skanzen Munkacsoport 2008.április 15-i  ülésén javasolta a Tájházak kültéri kemencéinek tervezését. A kemencék ünnepélyes avatása: 2008.aug. 17.

2007. év végén felmerült az önkormányzat és a   Selekt-Inform Ügynökség közötti szerződés felülvizsgálatának kérdése.

A 2008. évi, majd a 2009. évi nyilvános pályáztatás nem hozott eredményt. A pályáztatási szándék elsődlegesen: a többfunkciós kulturális színterek megteremtése és környezetbe illő, hagyományőrző vendéglátás megszervezése volt.

Az Önkormányzat ezt követően a Szabadhajdú Közművelődési Kft-t bízta meg a „Hajdúböszörményi Tájházak” működtetésével.

A Skanzen Munkacsoport 2009.nov. 2.-án ülésezett és döntött a tájházak működési engedélyével kapcsolatban.

2012. évre a „Hajdúböszörményi Tájházak” épületegység ismert, kedvelt színterévé vált a hagyományőrző programoknak.

Évente ismétlődő, karakteres programok:

- Városi disznótor,

- a lovasok hagyományőrző programja és cifraszűrösök találkozója,

- Kemencés Nap és évközi sütési bemutatók óvodásoknak, iskolásoknak, a városba érkező önkormányzati vendégcsoportoknak.

 

Újabban munkahelyi közösségek alkalmi összejöveteleinek, valamint  családi programoknak is szívesen választott helye a tájház.

 

A Hajdúböszörményi Tájházak további működéshez elengedhetetlenül szükséges lenne:

 

  • a vizesblokk felújítása,
  • pályázati lehetőség keresése egy rendezvényház (lakodalmas ház stb.) megépítésére,
  • parkolási problémák megoldása (pl. a bejáratnál lévő üres telek megvásárlása, vagy telekcserével megszerzése)
  • önálló működési költségvetés, - önk. erről legutóbb döntött,
  • néhányfős állandó személyzet, akik folyamatosan, nagy aktivitással, szakmaisággal dolgoznak a karbantartáson és segítik a programok sikeres lebonyolítását,
  • nádas házak korhű berendezése (linóleum mentesítés stb.), néprajzi leltár elkészítése.

tájházzá átminősítés (38/2009.(I.29.) / Önk. határozat 4.pontja),

  • szakszerű karbantartás és felújítás – műemléki védettség figyelembevételével.

Hajdúböszörmény, 2012. július 12.

Dr. Nagy Imre

önk. képviselő,

Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke

 

  1. sz. melléklet

Megvalósult fejlesztések a Tájházban ill. városi szinten a rendezvényfeltételek javításában (nem teljes lista)

A megvalósult fejlesztésekhez Kiss Attila polgármester, dr. Cs. Varga László alpolgármester,

Bertalan János és mások segítő együttműködése volt szükséges, melyet kiegészített

dr. Nagy Imre lobbizása és személyes közreműködése.

(A költség-meghatározások részben konkrét, részben névleges értékek)

4 db KEMENCE ÉPÍTÉS +          TETŐSZERKEZET

 

 

Értéke közel : 2 M Ft

20 db RENDEZVÉNY FAHÁZ

 

-asztalos munka

-rács+vasalat

-bádogos munka

-alulemez,ragasztó, popszegecs

Faház építés: 320 eFt/db,

(A Debreceni Cívisház Kft: 700 eFt/db áron készítette volna)

 

ÖSSZESEN: 6.4 MFt

 

 

40 SZEMÉLYES PAVILON 

(45 m2-es)

    2011. febr.-i átadással

- asztalos munkák

- bádogos munkák

-zsindely

- villanyszerelő munkák (ikerkemence vill. szer. együtt) -  162.500.- Ft

 

- alapozás, kőburkolás

Értéke: kb. 1 MFt

 

 

 

VÉGLEGES KÁBEL FEKTETÉS

(góré, tüzelőtároló oldalon)

 

- villanyszerelési munkák

- földmunkák

106.250.-Ft

     60.000.-Ft

TÁJHÁZI ÜVEGES HIRDETŐTÁBLA KÉSZÍTÉS

 

    52 eFt

 

IVÓVÍZVEZETÉS KEMENCÉKHEZ

 

 

2010. évben: Kb.250 eFt

 

2012. évben: kb 60 eFt

Kemencék évenkénti felújítása

 

4 évben,        kb. 80 eFt

 

Összesen:

 

10.008.250.- Ft

 

A lovas egyesület( Molnár Imre vezetésével) rendezvényei előtt aktívan közreműködött a tájház karbantartási munkálataiban. 60 garnitúra un. sörpad díjmentes kölcsönzését tartósan biztosítja.

 

A  Kemencés Nap előtt a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 20 főt mozgósított, akik   2 heten keresztül aktívan közreműködtek a tájházak udvarának rendbetételében.

A 4 db kemencét évente közösségi munkában felújítják.

(Ezen emlékeztető készült, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelőn Zrt. vezetésével 2012. július 12.-én folytatott beszélgetésre készült.)

©2024 Civilek a lakóhelyért egyesület!