civilek logoAz egyesület tisztségviselőinek mandátuma május hónapba lejárt, ezért tisztségviselők választására került sor. A május 12.-iközgyűlés az alábbi összetételű elnökséget választotta, további öt évre:

elnök: dr. Nagy Imre, elnökhelyettes: Fülep Zsolt,  szakmai alelnök: Mirkóné Fehér Judit, alelnök:

Szabó Sándor, elnökségi tag: Töviskes Sándorné.

Az elnökség köszönetet mondott Szabadi Edit elnök helyettesnek az elmúlt 17 évben végzett közösségi munkájáért és tudomásul vette, hogy a munkája az ország másik részébe szólítja.

Fehér Imre alelnöknek is köszönetet mondott az egyesület, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott aktív szerepet vállalni. Tagságukat mindketten megtartották.

©2024 Civilek a lakóhelyért egyesület!